Tuesday, September 14, 2010

Biro lang sana

eh, tinotoo ng tatay ko na  bilhan ako ng libro nung linggo. haha. dapat pala jinojoke ko siya palagi. Salamat po! Pero mukhang di ko pa mababasa. Ang dami pang kailangan unahin. Sa susunod uli.

*Una kong narinig si Ravi Zaracarias sa kanyang radio program na "Let my People Think" Mayroon akong libro niya na the  "The  Grand Weaver" at"From East to West" Pero wish ko, haha, sana kahit sa pasko na makuha ko yung "Jesus, among Other Gods."

indnjc :)

No comments:

Post a Comment